herb herb herb herb herb herb herb herb herb herb herb
but but but
pomniejsz powiększ
niedowidzący

INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW


INFORMACJE DLA INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH


oferty pracy dodaj ofertę pracy

Ogłoszenie DAM PRACĘ

środa, 03.02.2016 11:54

 

 

 
 
 
 
UWAGA! - informacjaInformacje zamieszczane w zakładce - dam pracę – należą do grupy ofert, które nie są realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej, gdyż:


- nie spełniają kryteriów ustawowej definicji oferty pracy lub,

- nie zawierają wszystkich danych ofertowych wymaganych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U.Nr 177 poz. 1193 z 2010 r.) lub,

- planowane miejsca pracy są w trakcie tworzenia.


Wobec powyższego tutejszy Urząd nie ponosi odpowiedzialności za jakość tych ogłoszeń i oferowanych warunków pracy.

 


 1/DP
OSOBY DO PROWADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
POSZUKIWANE 5 OSÓB DO PROWADZENIA SPÓŁDZELNI SOCJALNEJ, TJ. PRZEDSZKOLA DLA SENIORÓW. WYMAGANIA: WYKSZTACENIE ŚREDNIE LUB WYŻSZE (PEDAGOGIKA LUB REHABILITACJA), ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB POZOSTAWANIE W EWIDENCJI OSÓB ZAREJESTROWANYCH W TUTEJSZYM PUP MIN. 12 M-CY. PRACA W BIELSKU-BIAŁEJ, OD PN DO PT POMIĘDZY GODZ. 8.00-17.00
DARIA KORCZYK
UL. ŁĄCZNA 6C/1 BIELSKO-BIAŁA
TEL: 664 928 945
E-MAIL: daria.koczyk@gmail.com
OFERTA WAŻNA DO 11.02.2015


 6/DP
KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

DO KONKURSU MOŻE PRZYSTĄPIĆ OSOBA, KTÓRA: MA OBYWATELSTWO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UE, KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ LUB PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO EFTA - STRONY UMOWY O EOG, MA PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ KORZYSTA Z PEŁNI PRAW PUBLICZNYCH, NIE BYŁA KARANA ZA PRZESTĘPSTWO LUB PRZESTĘPSTWO SKARBOWE, POSIADA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO W MOWIE I PIŚMIE W ZAKRESIE KONIECZNYM DO WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO, SPEŁNIA JEDEN Z WARUNKÓW: UKOŃCZYŁA EKONOMICZNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE, UZUPEŁNIAJĄCE EKONOMICZNE STUDIA MAGISTERSKIE LUB PODYPLOMOWE I POSIADA MINIMUM 3 LATA DOŚWIADCZENIA W KSIĘGOWOŚCI ALBO UKOŃCZYŁA ŚREDNIĄ, POLICEALNĄ LUB POMATURALNĄ SZKOŁĘ EKONOMICZNĄ I POSIADA MINIMUM 6 LAT DOŚWIADCZENIA W KSIĘGOWOŚCI, ALBO JEST WPISANA DO REJESTRU BIEGŁYCH REWIDENTÓW NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW BĄDŹPOSIADA CERTYFIKAT KSIĘGOWY UPRAWNIAJĄCY DO USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ALBO ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE UPRAWNIAJĄCE DO USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH, WYDANE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW,
WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD KANDYDATA DOSTĘPNY W SIEDZIBIE PUP (POK. D7A) LUB POD NUMEREM TELEFONU: 33 475 81 58.
PROKURATURA OKRĘGOWA
BIELSKO BIAŁA UL. LEGIONÓW 79
KOMPLET DOKUMENTÓW NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 15.02.2016 W SIEDZIBIE PROKURATURY LUB PRZESŁAĆ POCZTĄ NA W/W ADRES Z ADNOTACJĄ NA KOPERCIE "OFERTA PRACY – KONKURS PO I K 1110.2.2016"
OFERTA WAŻNA DO 15.02.2016Informacje o artykule

Zredagował(a): Administrator Administrator
Data powstania: 20.11.2009 12:19
Data ostatniej modyfikacji: 03.02.2016 11:54
Liczba wyświetleń: 323421

Podziel się


Drukuj Stworz PDF

AKTUALNOŚCI

więcej

MENU


POMOC PUBLICZNA


Linki

ePUAP Rejestracja elektroniczna Elektroniczna Skrzynka Podawcza PRACA.GOV.PL Centralna Baza Ofert Pracy eures bip psz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Zielona Linia Cudzoziemcy Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji

Kalendarium

Amandy
Bogdana

6

luty

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29